BL School

XXX-MESSAGE-XXX
Dalej
Uwaga! Zmiana wybranego języka na tym etapie spowoduje utratę dotychczasowych wyborów lub wyników testu.
Powrót do testu

Wybór języka

XXX-MESSAGE-XXX

Interaktywny test języka angielskiego

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą kursów językowych bl school.
Zamieszczony na niniejszej stronie test kwalifikacyjny pozwoli Państwu określić swój poziom biegłości językowej, zgodnie ze standardami Common European Framework. Po przeprowadzeniu wywiadu wstępnego określającego stopień znajomości języka, zostaną Państwo poproszeni o rozwiązanie testu kwalifikacyjnego który pozwoli dobrać dla Państwa odpowiedni poziom kursu w naszej szkole.

Jednocześnie, zanim przystąpią Państwo do testu, pragniemy poinformować, że aplikacja testowa korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką cookies. Klikając „Dalej” poniżej, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie plików cookies pochodzących z serwisu bl school.

 • Zanim zaczniemy, prosimy o podanie kilku informacji, które umożliwią nam powiązanie wyniku testu z danymi osoby, która ten test wypełniła.
 • Podanie nieprawdziwych informacji uniemożliwi nam powiązanie Państwa danych z wynikami testu oraz odszukanie go w archiwum. Podanie błędnego adresu e-mail uniemożliwi również otrzymanie przez Państwa wyników testu i ewentualny kontakt ze strony biura bl school.
 • Zabezpieczenia chroniące program do obsługi testu on-line uniemożliwiają wykonanie większej ilości testów z jednego adresu e-mail.
 • Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
 • (*) Na podstawie art. 23 pkt.1 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BL School będącą marką handlową Translateria Robert Stańczyk, numer NIP: 7271094732, Regon 100833151 moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym na potrzeby rekrutacji, bieżącej ewidencji oraz świadczenia usług edukacyjnych w ramach prowadzonych przez BL School kursów językowych. Jednocześnie BL School oświadcza, iż powierzone dane osobowe nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
  (**) Nota prawna
  Uwaga! Zmiana decyzji na tym etapie spowoduje utratę dotychczasowych wyborów lub wyników testu.
  Powrót do testu

  Wstępne określenie poziomu

  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi 4 opcjami oraz o wybranie tylko jednej z nich.
  Wybrana opcja pozwoli wstępnie określić Państwa poziom znajomości wybranego języka oraz dobrać test na odpowiednim poziomie zaawansowania.

  1 Znam swój poziom znajomości języka angielskiego

  2 Nie wiem, na jakim jestem poziomie

  Prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Państwa odpowiedzi pozwolą na dobranie odpowiedniego poziomu testu kwalifikacyjnego.
  Ankieta

  Uwagi i komentarze

  Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi i komentarze, które mogą nam pomóc w dobraniu poziomu, prosimy o podanie ich poniżej.

  Dziękujemy

  Dziękujemy za odpowiedzi na pytania. Naciśnij przycisk "Dalej" aby przejść do testu.

  Dalej

  Dodatkowe dane

  XXX-MESSAGE-XXX

  Test

  XXX-MESSAGE-XXX
  Dalej
  Poniżej znajdą Państwo kilka istotnych informacji dotyczących przebiegu testu.
  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem rozwiązywania testu.

  TEST KWALIFIKACYJNY:

  1. Test kwalifikacyjny musi być rozwiązany w jednej sesji (nie mogą go Państwo przerwać i powrócić do niego w terminie późniejszym). W niektórych przypadkach mogą być Państwo poproszeni o rozwiązanie drugiej części testu, która pomoże nam precyzyjnie ustalić Państwa poziom. W wyjątkowych sytuacjach możemy poprosić Państwa dodatkowo o kontakt z biurem bl school w celu ustalenia terminu spotkania z metodykiem szkoły.
  2. Test kwalifikacyjny jest testem jednokrotnego wyboru. W trakcie jego rozwiązywania należy stosować się do poleceń zamieszczonych nad pytaniami. Prawidłową odpowiedź wybiera się poprzez jej kliknięcie, obok wybranej odpowiedzi pojawia się wtedy żółty prostokąt zaś odpowiedź zostaje „pogrubiona”.
  3. Pytania zamieszczone w teście sprawdzają Państwa wiedzę z gramatyki, rozumienia tekstu (czytania), słownictwa oraz rozumienia ze słuchu.
  4. Nawigacja testu: pomiędzy pytaniami w teście należy przechodzić przy użyciu przycisków nawigacji znajdujących się nad lub pod pytaniami. Prosimy nie używać przycisków nawigacji przeglądarki internetowej (wstecz, dalej). Użycie tych przycisków spowoduje opuszczenie testu a tym samym utratę wszystkich udzielonych odpowiedzi.
  5. Adres e-mail, z którego rozwiązują Państwo test może być użyty tylko jeden raz. Po zatwierdzeniu testu, system do obsługi testów on-line automatycznie blokuje możliwość ponownego rozwiązania testu z tego samego adresu e-mail. W przypadku próby wykorzystania po raz kolejny tego samego adresu e-mail zostaną Państwo poproszeni o kontakt z biurem bl school.
  6. W sytuacji przypadkowego zamknięcia okna przeglądarki lub przerwania połączenia internetowego, przed zakończeniem testu, istnieje możliwość ponownego przystąpienia do jego rozwiązania z tego samego adresu e-mail. W takim przypadku test zostanie rozpoczęty od nowa.
  7. Rozwiązanie testu kwalifikacyjnego nie obliguje do zapisu na kurs. Państwa wynik przechowywany jest w archiwum bl school. Na podstawie wykonanego testu mogą Państwo dokonać zapisu na kurs przez okres 3 miesięcy od rozwiązania testu.

  ZAKOŃCZENIE TESTU:

  1. Warunkiem ukończenia testu jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi chociażby na jedno pytanie system automatycznie blokuje możliwość ukończenia testu.
  2. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania należy użyć przycisku „Zakończ test”. Wykonanie tej czynności powoduje zapisanie i zatwierdzenie udzielonych odpowiedzi.
  3. Uzyskane przez Państwa wyniki zostaną przesłane natychmiast na podany przez Państwa adres e-mail.

  Dalej
  Pytania są zbyt łatwe/zbyt trudne? Wybierz jeszcze raz poziom testu.
  Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części testu kwalifikacyjnego.
  Uzyskany przez Państwa wynik sugeruje wypełnienie drugiej (już ostatniej) części testu, w celu precyzyjnego ustalenia poziomu biegłości językowej.
  Dalej Kontakt z metodykiem

  Koniec

  ---
  Imię i nazwisko
  Email
  Telefon
  Wyślij informacje